Vindkraftsprojekt Kattegatt Syd

Kattegatt Syd har potential att bli norra Europas största vindkraftspark till havs.

Regeringen har beviljat vindkraftsprojektet Kattegatt Syd tillstånd. Parken förväntas generera ungefär 5 TWh per år, vilket för närvarande utgör cirka 3 procent av Sveriges totala energiproduktion och motsvarar elbehovet för 780 000 villor.

Projektområdet sträcker sig över 103 kvadratkilometer och ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg inom Sveriges ekonomiska zon. Området har genomgått anpassningar för att ta hänsyn till Natura 2000-områdena Stora Middelgrund och Röde bank i söder, Lilla Middelgrund i norr, samt farleder och områden med förekomst av bubbelrev.

Karta och visualiseringar

Här kan du ladda ner en karta och se visualiseringar för vindprojektet Kattegatt Syd.

Vad händer i projektet Kattegatt Syd just nu?

Inför detaljplanering av vindkraftsparken genomför Vattenfall under kommande år olika undersökningar av havsbotten och den marina miljön. Syftet med utredningarna är att samla in information för att bland annat få bättre kunskap om områdets naturvärden och eventuella kulturlämningar.

Uppnådda milstolpar

Mot en klimatsmart framtid och stärkt regional ekonomi

Vattenfalls målsättning är att bygga en effektiv och miljömässigt ansvarsfull vindkraftspark. Genom omfattande miljöstudier och samarbete med experter inom olika områden, strävar vi efter att minimera påverkan på miljön både under byggnation och drift.

Vattenfall är en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft, vilket ger oss en unik kompetens inom miljöområdet. Vi har lång erfarenhet och kan hitta lösningar och anpassningar som gynnar både projektet och miljön.

Samarbetet med lokalsamhället är viktigt för oss, och byggnationen av vindkraftsparken skapar många arbetstillfällen lokalt. Vi samarbetar med lokala underleverantörer för konsulttjänster, utrustning, installationer och service, vilket stärker den regionala ekonomin.

För driften av parken Kattegatt Syd uppskattar vi att cirka 30–40 lokala tekniker kommer att behövas.

Läs mer om varför Vattenfall satsar på vindkraft

Kontaktperson

Helen Larsson
Kommunikatör, Vattenfall Offshore

Relaterad information

Ett vindkraftverk i en av Vattenfalls havsbaserade vindkraftsparker

Samråd är en viktig del i beslutsprocessen i vindprojekt.

Klippor och hav

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Kattegatt Syd.

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Kattegatt Syd kan se ut från Varbergs fästning

Fotomontage ger en uppfattning om hur Kattegatt Syd kan se ut från land.

Se även

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Vindkraftverk i den havsbaserade parken DanTysk

Hur påverkar vindkraft miljön?

En havsbaserad vindkraftspark

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.