Elektrifiering är en förutsättning för fossilfrihet

Elektricitet har alltid varit en viktig drivkraft för samhällsmässig och ekonomisk utveckling.

Det återstår dock en hel del innan man kan utnyttja elektricitetens fulla potential.

Elektrifiering inom samhället och industrisektorn ökar exponentiellt och kan i kombination med minskade koldioxidutsläpp inom själva energisektorn vara ett verktyg som gör det möjligt att leva fossilfritt.

Flicka som går över stranden med en tygflagga

För att kunna möta efterfrågan inom byggsektor, infrastruktur och transportsektor och samtidigt kunna uppfylla klimatmålen behöver vi mer elektricitet, inte mindre. Genom att introducera fossilfri elektricitet i nya branscher och användningsområden kan vi bidra till ekonomisk tillväxt och sociala framsteg samtidigt som klimatpåverkan minimeras. Det är därför Vattenfall bedriver partnerskap inom industrin, för närvarande i Sverige, men vi letar även efter samarbeten på alla våra övriga marknader.

Läs mer om vårt bredare synsätt på hur elektricitet kan göra det möjligt att leva fossilfritt via länkarna här nedan.

Electric ReGeneration

Vi arbetar aktivt för att omvandla elektricitet från bara en kraftkälla till en innovationskälla. Se videon om det vi kallar Electric ReGeneration.

Relaterad information

Se även

Vindkraftverk och solceller

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Vy uppåt till en skorsten

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.