Vindkraft

Snabb vindkraftstillväxt är på gång.

Förnybar energi är nyckeln till en fossilfri framtid

Produktionen av förnybar energi blir allt högre på grund av samhällets behov av att bekämpa klimatförändringarna. Vindkraften enbart står just nu för 14 % av Europas produktion. Energisektorn närmar sig en vändpunkt, och i dagsläget är vind och sol ofta de billigaste alternativen för nyproduktion. Hela energisystemet håller på att förändras, och vindkraft är ett av de viktigaste energislagen för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Marknadsledande inom land- och havsbaserad vindkraft

Vattenfalls syfte är tydligt. Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Att utöka och integrera ny kapacitet för förnybar produktion är en central del av denna mission. I nuläget kommer 35 % av Vattenfalls produktionskapacitet från förnybara källor, och vindkraften är en växande grundpelare för vår strategi. Vi siktar på att bygga upp en stark portfölj med land- och havsbaserad vindkraft kombinerat med solkraft och batteriteknik för att fortsätta spela en viktig roll för Europas energiomställning.

Havsbaserad vindkraft ska bli ryggraden i vätgasekonomin

Tack vare det höga antalet timmar med full belastning är havsbaserad vindkraft särskilt lämpad för produktion av fossilfri vätgas. Därför undersöker Vattenfall flera projekt och initiativ över hela Europa och är en av grundarna till initiativet AquaVentus, vars syfte är att installera 10 GW havsbaserad vätgaskapacitet i tyska Nordsjön fram till 2035.

Vi tror att kostnadseffektiv, fossilfri vätgas kan uppnås till 2030 genom en kombination av skala, standardisering och innovation i dedikerade vätgasproducerande havsbaserade vindkraftsparker

Vindkraft och miljön

Snabb vindkraftstillväxt är på gång och Vattenfall undersöker möjligheterna att minska vindkraftverkens klimatfotavtryck ytterligare. Lär dig mer i den här videon.

Exempel på våra flaggskeppsprojekt

Vi är marknadsledande inom både land- och havsbaserad vindkraft, och vi har ett femtiotal aktiva vindkraftsparker i fem länder. Vattenfall är på god väg att verkställa sin tillväxtplan genom vårt framgångsrika deltagande i upphandlingar för Hollandse Kust Zuid 1-4, danska Vesterhav Syd/Nord samt ett antal framgångsrika landbaserade projekt som exempelvis Blakliden/Fäbodberget. I september 2021 hade Vattenfall en kapacitet på över 2 GW under uppbyggnad.

Den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak
Danska Kriegers Flak har en kapacitet på 604 MW, vilket gör den till Danmarks och Skandinaviens största havsbaserade vindkraftspark. Parken ökar Danmarks vindproduktion med 16 procent och de 72 vindkraftverken täcker den årliga energiförbrukningen för omkring 600 000 danska hushåll.

I maj 2020 installerade Vattenfall det första fundamentet och i början av 2021 restes det första vindkraftverket i parken. De återstående vindkraftverken installerades och togs i drift successivt och parken invigdes officiellt i september 2021. Kriegers Flak ligger i Östersjön, 15-40 kilometer utanför den danska kusten. 

Den landbaserade vindkraftsparken Blakliden/Fäbodberget
I Sverige bygger vi just nu landets största landbaserade vindkraftspark, Blakliden/Fäbodberget. Projektet får en kapacitet på 353 MW. Det finns redan ett fast energiköpsavtal på omkring 60 % av den förväntade årliga elproduktionen på 1,1 TWh med Norsk Hydro, som ska köpa denna energivolym de närmaste 20 åren. De 84 vindkraftverken väntas leverera sin första el senast 2022.

Den havsbaserade vindkraftsparken i Aberdeen
Vattenfall är delägare i vindkraftsparken EOWDC (European Offshore Wind Deployment Centre) utanför den skotska kusten vid Aberdeen. Vindkraftverken är världens största med en effekt på 8,8 MW och producerade sin första el 2018. Alla elva kraftverk har installerats på en ny och mer miljövänlig typ av fundament, ett trebent mantelfundament med så kallade suction buckets som fungerar som sänkkistor. Den rena energi som vindkraftsparken producerar transporteras via 66 kV-kablar som klarar av att hantera dubbelt så mycket el som konventionella ledningar. Den här vindkraftsparken är ett exempel på kraftproduktion som är både ren och konkurrenskraftig.

Hollandse Kust, världens första osubventionerade havsbaserade vindkraftspark
Med den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust 1 & 2 bidrar Vattenfall inte bara till det nederländska energisystemets hållbarhet, utan har dessutom etablerat nya standarder vad gäller kostnadseffektivitet. Vattenfall håller på att utveckla världens första vindkraftspark utan garanterade inmatningspriser.

Detta bekräftar att Vattenfall med framgång sänker kostnaderna längs hela värdekedjan. Projektet håller nu på att vidareutvecklas: det ska täcka en yta om 325 kvadratkilometer ungefär 22 km utanför den nederländska Nordsjökusten och få en installerad kapacitet på upp till 750 MW. Vattenfall beräknar att parken kan försörja upp till 1,5 miljoner hushåll när den står färdig inom de kommande fem åren.

Våra vindkraftsparker

Läs mer om Vattenfalls land- och havsbaserade vindkraftsparker, var de finns och andra fakta.

Nyheter om vindkraft

Montering av vindkraftverk i Blakliden Fäbodberget

Sista vindkraftverket på Blakliden Fäbodberget lyft på plats

Det sista vindkraftverket har idag lyfts på plats på Blakliden Fäbodberget, Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftpark.

Läs hela artikeln
Vindkraftverk till havs

Vattenfall och Fred. Olsen Seawind får tillstånd att bygga flytande vindkraftspark utanför Skottland

Partnerskapet mellan Fred. Olsen Seawind och Vattenfall var framgångsrikt som budgivare i Crown Estate Scotlands upphandling för havsbaserad vindkraft.

Läs hela artikeln
Vindkraftverk i Vattenfalls havsbaserade park Kriegers Flak

Vattenfall ger klartecken för de havsbaserade vindkraftsparkerna Vesterhav Syd och Nord

Vattenfall har nu fattat slutgiltigt investeringsbeslut avseende Vesterhav Syd och Nord som framåt 2023 kommer att tillföra 344 MW ny fossilfri el till det danska energisystemet.

Läs hela artikeln

Synergier mellan vind, sol och batterilagring

Vind- och solkraft kompletterar varandra på ett bra sätt. Solkraft fungerar bäst på sommaren när vindkraftsproduktionen oftast är mindre, och vindkraftsproduktionen är mer effektiv vintertid då det är dåligt med solenergi. Vid våra hybridkraftverk för förnybar produktion utnyttjar vi de kombinerade möjligheterna hos solkraft, vindkraft och batteriteknik på bästa sätt samtidigt som vi bidrar till bättre balans i nätet.

I Nederländerna har vi byggt en solkraftspark vid Haringvliet-vindkraftsparken. Den kombineras med en batterilagringsanläggning för att stödja integrationen av förnybar energi i systemet.

Hybridpark kombinerar sol, vind och batterier

Batterier balanserar nätstabiliteten och lagrar fossilfri el. I Nederländerna kombinerar Vattenfall de tre teknikerna i energiparken Haringvliet. (Videon är på engelska.)

Vindkraft – rätta bränslet för elektrifiering

För att vi ska lyckas skydda klimatet måste vi inte bara minska bruket av fossila bränslen inom elbranschen, utan även i sektorer som transport, värme och industri. Att integrera el från förnybara energislag i dessa sektorer med hjälp av teknik kallas för sektorkoppling. Sektorkoppling kommer att bli mycket viktig för vår strategi att använda förnybara energislag. Så snart vi har ett överskott av vind- och solenergi kan den med hjälp av sektorkoppling användas på många olika sätt, till exempel i form av väte, kraftvärme eller batterier för e-mobilitet. Vattenfall investerar i anläggningar för produktion av miljövänligt väte som kan användas i industrin eller transportsektorn.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vindkraften påverkar miljön som allra mest under byggfasen då anläggningarna produceras och transporterna är många. Vi tar fram en certifierad miljövarudeklaration (EPD) för att utvärdera påverkan från både land- och havsbaserade vindkraftsprojekt. Vindkraft medför inga koldioxidutsläpp under produktionen, och är EU:s snabbast växande energislag.

Miljövarudeklaration för vindkraft

Vi tar fram en certifierad miljövarudeklaration (EPD) för att utvärdera påverkan från vindkraftprojekt

Swinford vindkraftpark i Storbritannien.

Mindre CO2

En livscykelanalys av Blakliden/Fäbodberget visar att CO2-utsläppen under livstiden har halverats till 6-7 gram CO2e/kWh. Anledningen är framför allt att turbinerna är större och kommer att generera mer energi.

Vindkraftspark i norra Sverige

Relaterad information

Solpaneler på ett tak

Solpaneler kommer att utgöra en allt större del av elektrifieringen.

Vattenkraftverket Tuggen

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

Gasledningar i kraftverket Diemen

Naturgas kan användas som ett övergångsbränsle på vägen mot klimatneutralitet.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.