Vindkraftsprojekt Käymävaara

På vår resa mot en fossilfri framtid fortsätter vi att utveckla projekt Käymävaara i Pajala kommun.

Uppdatering med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av Covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall valt att begränsa resor.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande Covid-19. Att ta ansvar för miljö och klimat är en självklarhet för oss och det gör vi bland annat genom en ökad utbyggnad av förnybar energiproduktion. Vårt mål är tydligt, att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Följ med oss på vår resa.

Vindkraft i Käymävaara kan bidra till flera fossilfria projekt. Läs mer:
Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat
Vattenfall och Kaunis Iron i samarbete om elektrifierad fossilfri gruvdrift

Tack för ditt deltagande på vårt informationsmöte

Stort tack till dig som deltog på någon av våra digitala informationsträffar i april för boende i Käymäjärvi, Anttis, Junosuando och Kangos. Om du missade mötet eller vill ta del av informationen i efterhand hittar du presentationen här. Tveka inte att höra av dig till oss vid frågor och funderingar.

Ansökan om miljötillstånd

I november 2019 skickade vi in vår tillståndsansökan till länsstyrelsen. Ett mycket viktigt steg för oss efter ett långt och omfattande utredningsarbete.

Efter samrådet 2016 har vi jobbat med att avgränsa området och göra så bra och genomtänkta avvägningar som det bara är möjligt bland annat gällande naturvärden, närboende, rennäring och fåglar. Vi ansöker nu om att få bygga maximalt 58 vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 250 meter och här beskriver vi också där vi inte tänker bygga vindkraftverk och/eller infrastruktur. Det område som vi nu ansöker om är betydligt mindre i yta än det ursprungliga område som vi informerade om vid samrådet. Det är framförallt i nordost som stora områden har tagits bort.

Dokument

Här finns ansökan om miljötillstånd med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Käymävaara vindkraftspark.

Så här går processen till

Bakgrund

Som ett led i vår ambitiösa satsning på vindkraft så undersöker vi hela tiden nya platser och områden med goda vindförutsättningar. Delar av området vid Käymävaara är nämnt som lämpligt för vindbruk i kommunens översiktsplan och våra vindmätningar visar att det blåser riktigt bra på platsen. Det nu aktuella ansökansområdet har en potential på upp till 58 vindkraftverk och skulle årligen kunna förse mer än 100 000 hem med förnybar hushållsel om det förverkligas.

Varför just här?

Käymävaara har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Våra studier visar också att projektet har goda förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som berör natur- och kulturmiljö, närboende samt infrastruktur.

Vad händer framåt?

Även om ansökan nu är inskickad så innebär det fortsatt mycket arbete med att utveckla projektet vidare i väntan på besked från miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Norrbottens län. Detta innebär en hel del detaljarbete och fortsatta utredningar från vår sida bland annat gällande elnätsanslutningen. Förberedelser är till viss del gjorda för två vindmätningsmaster och dessa ska resas under kommande vår eller sommar.

Utöver detta så ser vi fram emot att lära oss ännu mer om området och träffa alla intressenter som på något sätt berörs av projektet. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller om du vill ge oss värdefulla inspel.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Pontus Grahn
Pontus Grahn
Projektledare
Jeanette Lundqvist
Jeanette Lundqvist
Projektkommunikatör

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Ett vindkraftverk i motljus

Vindkraftsprojekt Suorva i Jokkmokks kommun omfattar cirka 14 vindkraftverk.

En väg och två vindkraftverk i snötäckt landskap

Projektområdet i Selkävaara har en potential på upp till cirka 60 vindkraftverk.

2019 förvärvade vi rättigheterna till projekt Pauträsk i Storuman och Vilhelmina kommuner.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.