Vindkraftsprojekt Käymävaara

Vindkraftsparken Käymävaara kan bidra till flera fossilfria projekt.

Att ta ansvar för miljö och klimat är en självklarhet för oss och det gör vi bland annat genom en ökad utbyggnad av förnybar energiproduktion. Vårt mål är tydligt; att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

Vindkraftsparken Käymävaara kan bidra till flera fossilfria projekt. Pajala kommun kan få en energireserv av förnybar el som kan användas till elintensiv industrietablering som till exempel serverhallar, kylanläggningar och tillverkningsindustri.

Läs mer:
Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat
Vattenfall och Kaunis Iron i samarbete om elektrifierad fossilfri gruvdrift

Ansökan om miljötillstånd

I november 2019 lämnades vi in vår tillståndsansökan till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Ett mycket viktigt steg för oss efter ett långt och omfattande utredningsarbete.

Efter samråden från sommaren 2016 till i början av 2017 arbetade vi med att avgränsa området och göra så bra och genomtänkta avvägningar som det bara är möjligt bland annat gällande naturvärden, närboende, rennäring och fåglar.

Justerad tillståndsansökan

Teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet går fort och turbinerna har sedan den ansökan lämnades in 2019 fått större effekt och det innebär nu att vi inte längre behöver ansöka om 58 verk.

Vår avsikt är därför att i början av 2022 lämna in en justerad tillståndsansökan, där vi ansöker om tillstånd att få bygga maximalt 30 vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter inom ett område som är väsentligt mindre än det som vi ansökte om tillstånd för 2019.

Pajala kommun kan då tidigast fatta ett beslut om kommunal tillstyrkan under våren/sommaren 2022.

Dokument

Här finns ansökan om miljötillstånd med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Käymävaara vindkraftspark.

Så här går processen till

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Erik Grönlund
Erik Grönlund
Projektledare
Peter Stedt
Peter Stedt
Projektkommunikatör

Uppdatering med anledning av covid-19

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall valt att begränsa resor.

Vi är fortsatt restriktiva och kommer att i möjligaste mån fortsätta med digitala möten. Fysiska möten kommer att hållas med begränsat antal personer i en trygg miljö. Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet just nu.

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Ett vindkraftverk i motljus

Vindkraftsprojekt Suorva i Jokkmokks kommun omfattar cirka 14 vindkraftverk.

En väg och två vindkraftverk i snötäckt landskap

Projektområdet i Selkävaara har en potential på upp till cirka 60 vindkraftverk.

2019 förvärvade vi rättigheterna till projekt Pauträsk i Storuman och Vilhelmina kommuner.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.