Vindkraftsprojekt Käymävaara

Vindkraftsparken Käymävaara kan bidra till flera fossilfria projekt.

Vi arbetar för att nå vårt mål om fossilfrihet. Den 11 februari 2022 lämnade vi in vår reviderade ansökan om tillstånd att få bygga vindkraftsparken Käymävaara i Pajala kommun.

De maximalt 30 verken som planeras i Käymävaara beräknas årligen kunna producera 800 GWh, vilket motsvarar hushållsel till 100 000 hem och området är väl lämpat för vindkraft.

Under hösten 2023 har Vattenfall dock valt att återkalla ansökan för projekt Käymävaara. Anledningen är att kommunen var på väg att rösta nej till projektet i kommunala vetobeslutet. Genom att återkalla ansökan kan Vattenfall återkomma med projektet om det blir ett bättre läge längre fram. Projektet pausas kan man säga något år. Berörda markägare med flera berörda intressenter är informerade.

Ansökan om miljötillstånd

I november 2019 lämnades vi in vår tillståndsansökan till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet går fort och turbinerna har sedan den ansökan lämnades in 2019 fått större effekt och det innebar att antalet verk kunde minska till nästan hälften. Vi lämnade därför den 11 februari 2022 in en reviderad ansökan om tillstånd att få bygga maximalt 30 vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter inom ett område som är 22 procent mindre än det som vi ansökte om tillstånd för 2019.

Så här går processen till

Fakta om projekt Käymävaara

Plats Pajala kommun, Norrbottens län
I tillståndsprocess Tillståndsansökan inlämnad 11 februari 2022
Antal vindkraftverk 30
Maximal totalhöjd 250 meter
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Kristian Poulsen
Kristian Poulsen
Projektledare
Anna Källström
Anna Källström
Projektkommunikatör

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

En väg och två vindkraftverk i snötäckt landskap

I Selkävaara i Pajala kommun planeras en vindkraftspark med maximalt 30 verk.

2019 förvärvade vi rättigheterna till projekt Pauträsk i Storuman och Vilhelmina kommuner.

Fotomontage från Agnäs på den planerade vindkraftsparken Stensvattsmarken

Stensvattsmarken i Bjurholms kommun har goda förhållanden för vindkraft.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.