Vindkraftsprojekt Storlandet

På vår resa mot en fossilfri framtid fortsätter vi att utveckla vindkraftsprojektet Storlandet.

Vattenfall arbetar vidare i planeringen av Storlandet vindkraftspark, belägen i Gällivare och Bodens kommuner. En förnyad samrådsperiod avslutades den 12 juni 2023 där Vattenfall föreslår en ökning av antalet vindkraftverk till maximalt 373 stycken med samma höjd som i tidigare samråd om maximalt 295 meter.

Tillsammans med övriga vindkraftsparker i norra Sverige kommer Storlandet att kunna bidra till att möta en stigande efterfrågan på fossilfri el, både från den elintensiva norra regionen med bland annat gruvnäring, stålindustri och datacenterverksamhet, men även på en nationell nivå.

Nuläge

Utredningsområdet i det förnyade samrådet har minskats bland annat utifrån tidigare inkomna synpunkter och antalet vindkraftverk har ökat för att möta det framtida stora behovet av förnyelsebar el. 

Vattenfall arbetar efter samrådet med att sammanställa inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Tillståndsansökan beräknas kunna lämnas in under sommaren 2024.

Samråd 2023

Samråd 2020

Här finner du mer information om tidigare samråd.

Fakta om vindkraftsprojekt Storlandet

Plats Gällivare och Boden kommuner
Markägare Sveaskog, Gällivare Allmänning och privata
Projektfas Samrådsfas
Maximalt antal vindkraftverk 373
Maximal totalhöjd 295 meter

Så här går processen till

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Fredrik Karlsson
Fredrik Karlsson
Projektledare
Anna Källström
Anna Källström
Projektkommunikatör

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Vindkraftsprojektet Stormyrberget ligger cirka 50 kilometer väster om Örnsköldsvik.

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.