Vindkraftsprojekt Storlandet

På vår resa mot en fossilfri framtid fortsätter vi att utveckla vindkraftsprojektet Storlandet.

Uppdatering med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av den ökade spridningstakten för Covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall utfärdat nya koncerndirektiv avseende möten och resor, där det bland annat ingår att minimera resor och deltagande i icke-kritiska aktiviteter.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi beklagar naturligtvis detta.

Vi bevakar ständigt läget och återkommer med information om situationen skulle förändras. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande Covid-19.


Nu tar vi nästa steg och bjuder in till samråd

Vårt mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och det gör vi bland annat genom en fortsatt utbyggnad av förnybar energiproduktion. I tillståndsprocessen ingår att samråda med myndigheter, näringar, enskilda, allmänhet, föreningar och organisationer som kan antas bli berörda. Samrådet kommuniceras  genom annonsering, utskick till närboende och fastighetsägare, genom utställningar samt digitala samrådsmöten. Syftet är att informera om projektet och få möjlighet att ta emot synpunkter som kan vara värdefulla för det fortsatta arbetet. Samrådet avser högst 120 vindkraftverk med en totalhöjd, inklusive rotorblad, på vardera maximalt 295 meter.

Vi informerar om samrådet på följande sätt:

Annonsering
I länstidningar och lokala annonsblad.

Brevutskick
Till särskilt berörda.

Samrådsutställningar
Öppna under perioden 15 juni–10 augusti på följande platser:

 • Medborgarservice i Boden, Kyrkgatan 24, Boden.
  Se Medborgarservices öppettider
  Vi finns tillgängliga för frågor på plats tisdagarna 16 juni och 23 juni klockan 14–16.

 • Råek, Hallonvägen 15, Gunnarsbyn.
  Se Råeks öppettider
  Vi finns tillgängliga för frågor på plats onsdagarna 17 juni och 24 juni klockan 10–12.

 • Informationscentret Re-form i Norrskensgallerian, Västra Kyrkallén 5, Gällivare.
  Se Re-forms öppettider
  Vi finns tillgängliga för frågor på plats onsdagarna 17 juni och 24 juni klockan 16–18.

 • Kommunhuset i Gällivare, Tingshusgatan 8-10, Gällivare.
  Se kommunhusets öppettider

Digitala samrådsmöten
Torsdagarna 18 juni, 25 juni och 2 juli 2020, klockan 18–19. Anmälan till dessa möten görs till storlandet@vattenfall.com

Samråd 2020

Här finner du mer information om samrådet enligt 6 kapitlet 4 § miljöbalken.

Fakta om vindkraftsprojekt Storlandet

Plats Gällivare och Boden kommuner
Markägare Sveaskog, Gällivare Allmänning och privata
Projektfas Under utveckling – samrådsfas
Maximalt antal vindkraftverk 120
Maximal totalhöjd 295 meter

Mer information

Storlandet kan bli ett betydande bidrag till Sveriges målsättning att vara klimatneutralt till 2045.

Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Tommy Schröder Andersen
Tommy Schröder Andersen
Projektledare
Jeanette Lundqvist
Jeanette Lundqvist
Projektkommunikatör

Relaterad information

Två vindkraftverk mot en blå himmel

I Ånge kommun utvecklar Vattenfall vindkraftsprojektet Klevberget.

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Stormyrberget skulle årligen kunna förse mer än 100 000 hem med förnybar hushållsel.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.