Vindkraftsprojekt Stormyrberget

Med förväntad årlig produktion på 800 GWh kan Stormyrberget förse upp till 160 000 hushåll med el.

Den planerade vindkraftsparken Stormyrberget ligger strax söder om Skorped, cirka 50 kilometer väster om Örnsköldsvik. Det cirka 23 km2 stora området ligger på mellan 255 och 433 meter över havet.

Produktionspotential och samhällsnytta

Med en förväntad årlig produktion på 800 GWh kan vindkraftsprojektet Stormyrberget förse upp till 160 000 hushåll med el, vilket är ett betydande steg mot att uppnå målen för fossilfri elproduktion fram till 2040. Dessutom kommer projektet att möta den växande efterfrågan på el i framtiden.

Stormyrberget fotograferat från Skorpeds kyrka i maj 2023

Stormyrberget fotograferat från Skorpeds kyrka.

Varför vindkraft på Stormyrberget?

Stormyrberget har många fördelar, först och främst att det blåser bra. Dessutom uppfyller projektet viktiga kriterier som rör närboende, natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Området finns också med i kommunens vindbruksplan, vilket understryker dess betydelse som en strategisk plats för förnybar energiproduktion.

Korta fakta om vindkraftsprojekt Stormyrberget

Antal tillståndsgivna verk 36
Totalhöjd Maximalt 220 meter till bladspetsen
Årsproduktion 800 GWh

Karta

Se en karta med exempellayout över vindkraftsparken Stormyrberget.

Vad händer i vindkraftsprojektet Stormyrberget just nu?

År 2023 fick projektet miljötillstånd från Mark- och miljööverdomstolen att etablera upp till 36 vindkraftverk på Stormyrberget. Detta tillstånd har nu vunnit laga kraft. Under de kommande åren fokuserar projektet på detaljprojektering och att säkerställa de återstående tillstånden som krävs.

Ett investeringsbeslut för vindkraftsparken Stormyrberget väntas tas under 2025.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa inte de senaste uppdateringarna om vindkraftsprojektet Stormyrberget! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Tack för din prenumeration!

Ja tack, jag vill ha nyhetsbrev om vindkraftsprojekt Stormyrberget

Ja tack, jag vill ha nyhetsbrev om vindkraftsprojekt Stormyrberget

Personuppgifter

Så här går processen till

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Joelle Zhang
Joelle Zhang
Projektledare
Helen Larsson
Helen Larsson
Kommunikatör

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Vindkraftverk i den havsbaserade parken DanTysk

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vattenfall har miljötillstånd för vindkraftsparken Pauträsk i Västerbotten.

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

Vi utvecklar projektet Storlandet vindkraftspark i Gällivare och Bodens kommuner.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.