Vindkraftsprojekt Vargträsk

Vattenfall planerar att uppföra en vindkraftspark i Vargträsk i Västerbotten.

Vattenfalls mål är fossilfrihet. Vi fortsätter att ta ansvar för miljö och klimat, bland annat genom utbyggnad av förnybar energiproduktion.

Mer energi genom högre vindkraftverk

I oktober 2018 förvärvade Vattenfall projekt Vargträsk av Nordisk vindkraft. Vid köpet fanns ett lagakraftvunnet tillstånd att bygga 21 stycken 175 meter höga vindkraftverk i projektområdet. Vattenfall sökte ändring i tillståndet för att få bygga högre verk, 230 meter, och lagakraftvunnet tillstånd meddelades våren 2023. Vi arbetar nu vidare för att förverkliga parken med planerad byggstart sommaren 2024.

Tekniska framsteg och utvecklingen inom vindkraftsmarknaden har möjliggjort att vi kan upphandla och bygga större och mer effektiva verk än för bara några år sedan. Detta är en orsak till att vi idag planerar för att bygga endast 15 stycken verk med höjden 230 meter.

Karta

Vargträsk är beläget i Lycksele och Åsele kommuner i Västerbottens län.

Varför här?

Vi ser stora möjligheter med projektet, som ligger i ett område som är utpekat som riksintresse för vindbruk. Nära Vargträsk ligger Vattenfalls vindkraftsparker Stor-Rotliden, med 40 vindkraftverk, samt Blakliden-Fäbodberget som började byggas 2018 och som sedan maj 2022 är i full drift. Blakliden-Fäbodbergets vindkraftspark har en total effekt på 353 MW och kan leverera fossilfri el till cirka 220 000 hushåll. Vargträsk kommer att tillföra ytterligare ett stort värde i det vindkraftskluster som nu växer fram i detta område.

Elnätskoncessionen

För att ansluta vindkraftsparken till elnätet behöver Energimarknadsinspektionen ge tillstånd för det. Ansökan om elnätskoncession lämnades in av elnätsbolaget Vattenfall Vindnät och den blev lagakraftvunnen i oktober 2023.

Vad händer framåt?

Vi arbetar med upphandling av vindkraftverk och entreprenörer och förbereder för byggnation. Som en del av detta fortsätter vår detaljplanering för att ta reda på det vi behöver veta om förutsättningarna inom projektområdet. Preliminär idrifttagning för vindkraftsparken är 2027.

Så här går processen till

Fakta om projekt Vargträsk

Plats Lycksele och Åsele kommuner, Västerbottens län
Projektområde 15,86 km2
Lagakraftvunnet tillstånd Maj 2023
Maximalt antal vindkraftverk 21
Maximal totalhöjd 230 meter
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB
Preliminär idrifttagning 2027

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontakta gärna oss

Vi på Vattenfall finns fortsatt tillgängliga för frågor och funderingar och vi träffar och kommunicerar kontinuerligt med såväl närboende som markägare och andra intressentgrupper. Hör gärna av dig till oss om du har frågor, funderingar eller förslag gällande projektet. Vi ser fram emot en fortsatt god dialog.

Kontaktpersoner

Jonas Barman
Jonas Barman
Projektledare
Jenny Hakeberg. Foto: Jennie Pettersson
Jenny Hakeberg
Projektkommunikatör

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Vi undersöker möjligheterna att etablera upp till 52 vindkraftverk i Sandselehöjderna.

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

Fotomontage från Agnäs på den planerade vindkraftsparken Stensvattsmarken

Stensvattsmarken i Bjurholms kommun har goda förhållanden för vindkraft.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.