Vindkraftsprojekt Vargträsk

Vattenfall planerar att uppföra en vindkraftspark i Vargträsk i Västerbotten.

Vattenfalls mål är fossilfrihet. Vi fortsätter att ta ansvar för miljö och klimat, bland annat genom utbyggnad av förnybar energiproduktion.

Pressmeddelande: Vattenfalls vindkraftsverksamhet växer kraftfullt i Västerbotten

Mer energiproduktion genom högre vindkraftverk

I oktober 2018 förvärvade Vattenfall projekt Vargträsk av Nordisk vindkraft. Vid köpet fanns ett lagakraftvunnet tillstånd att bygga 21 stycken 175 meter höga vindkraftverk i området. Vattenfall önskade att få bygga högre vindkraftverk än vad det befintliga tillståndet tillät och nu har Vattenfall fått besked att vi har lagakraftvunnet tillstånd att bygga högre vindkraftverk. Det betyder att vi går vidare med planerna på att bygga 230 meter höga verk i stället för 175 meter. Det gör vi för att utvinna mer förnybar energi ur parken när vi ändå tar mark i anspråk. ​

Karta

Vargträsk är beläget i Lycksele och Åsele kommuner i Västerbottens län.

Varför här?

Området är utpekat som riksintresse för vindbruk och våra mätningar visar att det blåser riktigt bra. Vi ser stora möjligheter med projektet. Nära Vargträsk ligger Vattenfalls vindkraftsparker Stor-Rotliden, med 40 vindkraftverk, samt Blakliden och Fäbodberget som började byggas 2018 och är sedan maj 2022 i full drift. Parken har en total effekt på 353 MW och kan leverera fossilfri el till cirka 220 000 hushåll. Vargträsk kommer att tillföra ytterligare ett stort värde i det vindkraftskluster som nu växer fram i detta område.

Elnätskoncessionen

För att ansluta vindkraftsparken till elnätet behöver Energimarknadsinspektionen ge oss tillstånd för det. Ansökan om elnätskoncession lämnades in av elnätsbolaget Vattenfall Vindnät i mars 2021. Vår förhoppning är att ha en lagakraftvunnen koncession under våren 2023.

Vad händer framåt?

Vattenfall har under våren 2023 fått slutligt besked om att vi har lagakraftvunnet tillstånd att bygga högre vindkraftverk. Det betyder att vi kan gå vidare med planerna på att bygga 230 meter höga verk i stället för 175 meter.

Nu fortsätter ett arbete med att förbereda för att sedan kunna genomföra upphandling av vindkraftverk och entreprenörer. Vi genomför under tiden flera naturinventeringar och markundersökningar för att få en detaljerad bild av förutsättningarna på projektområdet inför upphandling och byggnation.

Preliminär idrifttagning för vindkraftsparken är 2027.

Så här går processen till

Fakta om projekt Vargträsk

Plats Lycksele och Åsele kommuner, Västerbottens län
Projektområde 15,86 km2
Lagakraftvunnet tillstånd November 2012
Maximalt antal vindkraftverk 21
Maximal totalhöjd 230 meter
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB
Preliminär idrifttagning 2027

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontakta gärna oss

Vi på Vattenfall finns fortsatt tillgängliga för frågor och funderingar och vi träffar och kommunicerar kontinuerligt med såväl närboende som markägare och andra intressentgrupper. Hör gärna av dig till oss om du har frågor, funderingar eller förslag gällande projektet. Vi ser fram emot en fortsatt god dialog.

Kontaktpersoner

Jonas Barman
Jonas Barman
Projektledare
Jenny Hakeberg. Foto: Jennie Pettersson
Jenny Hakeberg
Projektkommunikatör
Lisen Garback
Lisen Garback
Stakeholder manager

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Vi undersöker möjligheterna att etablera upp till 69 vindkraftverk i Sandselehöjderna.

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

Fotomontage från Agnäs på den planerade vindkraftsparken Stensvattsmarken

Stensvattsmarken i Bjurholms kommun har goda förhållanden för vindkraft.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.