Velinga

Kompletteringar till ansökan

Här hittar du kompletteringsskrivelsen samt alla de tillhörande bilagorna till ansökan om miljötillstånd för vindkraftsparken Velinga.

Bilagor

Relaterad information

En kran som lyfter en del av ett vindkraftverk på plats

21 vindkraftverk uppförs nordväst om Bruzaholm i Eksjö kommun.

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Alanäs

Vi bygger vindkraftsparken Grönhult, mellan Tranemo och Gislaved.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.