Intern styrning

Utbildning

Den koncernövergripande undervisningen i integritetsfrågor kallas Vattenfall Integrity Programme (VIP) och omfattar i synnerhet

  • konkurrensfrågor
  • mutor och korruption
  • intressekonflikter; och
  • insiderinformation.

Utbildningen innehåller information om de åtta principerna i uppförandekoden och fördelarna med Vattenfalls whistleblower-funktion. Den kommuniceras löpande.

Syftet med VIP är att höja medvetenheten, att säkerställa att Vattenfalls medarbetare förstår de integritetsnormer Vattenfall förväntar sig av dem och att säkerställa en gemensam kultur av regelefterlevnad.

Deltagande i VIP är obligatoriskt vart tredje år för högre chefer och för vissa andra medarbetare, särskilt för dem som har omfattande kontakter med konkurrenter.

Vid undervisningen uppkommer många frågor från deltagarna om integritet i allmänhet och det finns utrymme att diskutera dagliga arbetssituationer på djupet. Ytterligare vägledning erbjuds när det behövs. Frågor och dilemman utgör underlag för att förbättra utbildningen och utveckla vägledningen i relation till uppförandekoden.

Under 2019 utbildades cirka 750 personer inom Vattenfall genom VIP.

E-undervisning

Elektronisk undervisning via dator (e-undervisning) är tillgänglig både som förberedelse för VIP-undervisningen och för medarbetare som inte behöver genomgå det kompletta VIP. Det finns tre e-undervisningar inom integritetsområdet:

  • Konkurrensrätt, som förberedelse inför VIP-undervisningen.
  • Mutor och korruption. Denna utgör ett komplement till VIP. Den är obligatorisk för högre chefer och för vissa andra medarbetare, särskilt för dem som har omfattande kontakter med konkurrenter och för dem som arbetar inom vissa speciella avdelningar.
  • Övningsverktyget för uppförandekoden. Detta består av ett antal dilemman och beskriver verkliga situationer där uppförandekoden blir aktuell.

Relaterad information

En manlig Vattenfallmedarbetare vid sin dator

Var och en har ett ansvar att se till att vi iakttar hög integritet i vår verksamhet.

Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Syftet med integritetsarbetet är att bevara integriteten och skydda koncernens anseende.

Tre medarbetare skrattar under en kafferast

Whistleblowing tillåter medarbetare att rapportera oegentligheter inom Vattenfall.

Se även

En dator och en hög med papper

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.