Intern styrning

Utbildning

Den koncernövergripande undervisningen i integritetsfrågor kallas Vattenfall Integrity Programme (VIP) och omfattar i synnerhet

  • konkurrensfrågor
  • mutor och korruption; och
  • intressekonflikter.

Utbildningen innehåller information om uppförandekoden och fördelarna med Vattenfalls whistleblower-funktion. Den kommuniceras löpande.

Syftet med VIP är att höja medvetenheten, att säkerställa att Vattenfalls medarbetare förstår de integritetsnormer Vattenfall förväntar sig av dem och att säkerställa en gemensam kultur av regelefterlevnad.

Deltagande i VIP är obligatoriskt vart tredje år för högre chefer och för vissa andra medarbetare, särskilt för dem som har omfattande kontakter med konkurrenter.

Vid undervisningen uppkommer många frågor från deltagarna om integritet i allmänhet och det finns utrymme att diskutera dagliga arbetssituationer på djupet. Ytterligare vägledning erbjuds när det behövs. Frågor och dilemman utgör underlag för att förbättra utbildningen och utveckla vägledningen i relation till uppförandekoden.

E-undervisning

Elektronisk undervisning via dator (e-undervisning) är tillgänglig både som repetition av VIP-undervisningen och för medarbetare som inte behöver genomgå det kompletta VIP. Det finns tre e-undervisningar inom integritetsområdet:

  • En modul om konkurrenslagstiftning.
  • En modul om mutor och korruption.
  • En modul om uppförandekoden, som består av ett antal dilemman och beskriver verkliga situationer där uppförandekoden blir aktuell.

Relaterad information

Personal sitter framför bildskärmar och tittar in i kameran

Var och en har ett ansvar att se till att vi iakttar hög integritet i vår verksamhet.

Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Syftet med integritetsarbetet är att bevara integriteten och skydda koncernens anseende.

Närbild på händer på datortangentbord

Whistleblowing låter intressenter rapportera oegentligheter inom Vattenfall.

Se även

Laptop och papper på ett skrivbord

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.