Vindkraftsprojektet BivaTrygg

Vattenfall undersöker möjligheterna att etablera vindkraft i Östra Göinge.

Vattenfall förvärvade projektet BivaTrygg vintern 2023. Den planerade vindkraftsparken ligger i Östra Göinge kommun och består av två områden: Tryggaröd och Bivaröd.

Vindkraftsprojektet, som vi kallar BivaTrygg, är i ett mycket tidigt skede. Det innebär att vi nu undersöker områdets potential och vilka förutsättningar som finns att etablera vindkraft i området. Eftersom projektet är i ett tidigt skede är det för tidigt att avgöra hur många vindkraftverk som vi kommer att ansöka om att få uppföra eller vilken höjd de kommer att ha.

Vindkraftsprojektet BivaTrygg är en viktig pusselbit i Vattenfalls arbete för fossilfrihet och för att vi ska klara de utmaningar som vi ser för dagens elförsörjning i Sverige, med bristande överföringskapacitet och risk för elbrist i södra delarna av landet.

Karta

Se en karta över projektområdena för BivaTrygg.

Vad händer i vindkraftsprojektet BivaTrygg just nu?

Under de närmsta året ska projektet arbeta med olika utredningar samt förberedelse för samråd med närboende, myndigheter och allmänhet. För att vi ska lära känna områdets förutsättningar bättre planerar vi i närtid att göra olika naturinventeringar.

Så här går processen till

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Gustav Schön
Gustav Schön
Projektledare
Lisen Garback
Lisen Garback
Stakeholder manager

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Alanäs

Vindkraftsparken Grönhult, mellan Tranemo och Gislaved, invigdes 2023.

En kran som lyfter en del av ett vindkraftverk på plats

21 vindkraftverk uppförs nordväst om Bruzaholm i Eksjö kommun.

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall påbörjar byggnation av vindkraftspark Velinga i Tidaholms kommun.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.