Koncernledningen

Andreas Regnell, chef Strategic Development

Andreas Regnell

Anställd i Vattenfall sedan 2010.

Född

1966.

Utbildning

Civilekonom.

Andra uppdrag

Styrelseordförande i Green Cargo AB. Styrelseledamot i HYBRIT Development AB och i Energiföretagen Sverige AB.

Tidigare befattningar

Chef för Nordic Business Strategy, Vattenfall (2014–2015).

Chef för Strategy and Sustainability, Vattenfall (2010–2013).

Senior Partner och Managing Director, Managing Partner i nordiska regionen, The Boston Consulting Group (1992–2010).

Analytiker och Account Manager, Citibank (1989–1992).

Relaterad information

Torbjörn Wahlborg

Chef Business Area Generation

Anna Borg

Vd och koncernchef

Kerstin Ahlfont

Finansdirektör