Koncernledningen

Andreas Regnell, chef Strategic Development

Andreas Regnell

Anställd i Vattenfall sedan 2010.

Född

1966.

Utbildning

Civilekonom.

Andra uppdrag

Styrelseordförande i Hybrit Development AB och styrelseledamot i Svevia AB.

Tidigare befattningar

Chef för Nordic Business Strategy, Vattenfall (2014–2015).

Chef för Strategy and Sustainability, Vattenfall (2010–2013).

Senior Partner och Managing Director, Managing Partner i nordiska regionen, The Boston Consulting Group (1992–2010).

Analytiker och Account Manager, Citibank (1989–1992).

Relaterad information

Torbjörn Wahlborg

Chef Business Area Generation

Magnus Hall

Vd och koncernchef

Kerstin Ahlfont

Chef Human Resources