Koncernledningen

Martijn Hagens, chef Business Area Customers & Solutions

Martijn Hagens

Anställd i Vattenfall sedan 2003.

Född

1971.

Utbildning

Civilingenjör i industriell ekonomi.

Andra uppdrag

Verkställande direktör, Vattenfall N.V. Nederländerna.

Tidigare befattningar

Chef för Heat Continental/UK, Vattenfall (2014–2015).

Chef för Customer Service, Vattenfall (2011–2013).

Chef för Customer Care Centre, Nuon (2008–2010).

Programchef Unbundling, Nuon (2006–2007).

Nuon Consultancy Group & Lean Competence Center, Nuon (2005–2006).

Chef for Customer Care B2B, Nuon (2003–2004).

Managementkonsult, Accenture (1996–2002).

Relaterad information

Ulrika Jardfelt

Chef Business Area Heat

Karin Lepasoon

Kommunikationsdirektör

Andreas Regnell

Chef Strategic Development