Koncernledningen

Martijn Hagens, chef Business Area Markets

Martijn Hagens

Anställd i Vattenfall sedan 2003.

Född

1971.

Utbildning

Civilingenjör i industriell ekonomi.

Andra uppdrag

Verkställande direktör, Vattenfall N.V. Nederländerna.

Tidigare befattningar

Chef för Business Area Customers & Solutions (2015–2023) samt tillförordnad chef för Business Area Heat, Vattenfall (2022–2023).

Chef för Heat Continental/UK, Vattenfall (2014–2015).

Chef för Customer Service, Vattenfall (2011–2013).

Chef för Customer Care Centre, Nuon (2008–2010).

Programchef Unbundling, Nuon (2006–2007).

Nuon Consultancy Group & Lean Competence Center, Nuon (2005–2006).

Chef for Customer Care B2B, Nuon (2003–2004).

Managementkonsult, Accenture (1996–2002).

LinkedIn: Martijn Hagens

Relaterad information

Åsa Jamal

Kommunikationsdirektör

Alexander van Ofwegen

Chef Business Area Customers & Solutions

Andreas Regnell

Chef Strategic Development