Koncernledningen

Martijn Hagens, chef Business Area Customers & Solutions

Martijn Hagens

Anställd i Nuon/Vattenfall sedan 2003.

Namn

Martijn Hagens

Född

1971

Utbildning

Civilingenjör, industriell ekonomi.

Andra uppdrag

Chief Operating Officer, Nuon Nederländerna.

Tidigare befattningar

Chef för Heat Continental/UK, Vattenfall (2014–2015).

Chef för Customer Service, Vattenfall (2011–2013).

Chef för Customer Care Centre, Nuon (2008–2010).

Programchef Unbundling, Nuon (2006–2007).

Nuon Consultancy Group & Lean Competence Center, Nuon (2005–2006).

Chef för Customer Care B2B, Nuon (2003–2004).

Managementkonsult, Accenture (1996–2002).

Relaterad information

Andreas Regnell

Chef Strategic Development

Karin Lepasoon

Kommunikationsdirektör

Niek den Hollander

Chef Business Area Markets