Koncernledningen

Kerstin Ahlfont, chef Human Resources

Kerstin Ahlfont

Anställd i Vattenfall sedan 1995.

Född

1971.

Utbildning

Civilingenjör.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från Vattenfall genom olika chefsbefattningar inom Finans i BU Heat Nordic, BG Pan Europe, BD Production och Region Norden samt som tillförordnad chef för Human Resources.

Relaterad information

Gunnar Groebler

Chef Business Area Wind

Martijn Hagens

Chef Business Area Customers & Solutions

Andreas Regnell

Chef Strategic Development