Koncernledningen

Kerstin Ahlfont, finansdirektör

Kerstin Ahlfont

Anställd i Vattenfall sedan 1995.

Född

1971.

Utbildning

Civilingenjör.

Tidigare befattningar

Chef för Human Resources, Vattenfall (2015–2020).

Head of Finance Region Nordic, Vattenfall (2014–2015).

Vice President Controlling and Continuous Improvement BD Production, Vattenfall (2012–2014).

Head of Project Management Office, Vattenfall (2010–2012) samt lång erfarenhet från andra chefsbefattningar inom Vattenfall såsom Business Group Pan Europe (2009–2010), Business Unit Heat Nordic (2000–2009), Product Manager Specialist (1998–2000), konsult Vattenfall Energisystem AB (1996–1998) och trainee (1995–1996).

Relaterad information

Christian Barthélémy

Chef People & Culture

Helene Biström

Chef Business Area Wind

Anne Gynnerstedt

Chefsjurist och styrelsens sekreterare