Koncernledningen

Kerstin Ahlfont, chef Human Resources

Kerstin Ahlfont

Anställd i Vattenfall sedan 1995.

Född

1971.

Utbildning

Civilingenjör.

Tidigare befattningar

Lång erfarenhet från Vattenfall genom olika chefsbefattningar inom Finans i Business Unit Heat Nordic, Business Group Pan Europe, Business Division Production och Region Norden samt som tillförordnad chef för Human Resources.

Relaterad information

Anna Borg

Finansdirektör

Gunnar Groebler

Chef Business Area Wind

Anne Gynnerstedt

Chefsjurist och styrelsens sekreterare