Koncernledningen

Åsa Jamal, kommunikationsdirektör

Åsa Jamal

Anställd i Vattenfall sedan 2022.

Född

1972.

Utbildning

Pol. mag., statsvetenskap och nationalekonomi.

Andra uppdrag

Styrelseordförande i Kasthall. Styrelseledamot i Stiftelsen Affärsvärlden.

Tidigare befattningar

Kommunikationsdirektör Telia Company (2019–2020).

Kommunikationschef Telia Sverige (2017–2020).

Kommunikationsdirektör med ansvar för HR och Public Affairs, Bonnier Broadcasting/TV4 (2012–2017).

Partner och Managing Director, JKL (2006–2012).

Konsult, JKL (2000–2006).

LinkedIn: Åsa Jamal

Relaterad information

Alexander van Ofwegen

Chef Business Area Customers & Solutions och Business Area Heat

Andreas Regnell

Chef Strategic Development

Torbjörn Wahlborg

Chef Business Area Generation