Kärnkraft

Aktuell kärnkraftsproduktion

Här indikeras aktuellt driftläge och aktuell produktion på Forsmark och Ringhals. Diagrammet uppdateras kontinuerligt med aktuella driftdata, se tidsangivelsen. Under normal produktion kan tillfälliga effektnedregleringar göras beroende på efterfrågan av el.

För officiell information om driftläge och produktion, se Nord Pool

Forsmark

Ringhals

Se även

En sjättedel av den el som förbrukas i Sverige kommer från de tre reaktorerna i Forsmark.

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Ringhals producerar säker och stabil el med låga fossila avtryck.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.