Styrelsen

Ersättningsutskottet

Ledamöter i ersättningsutskottet är Ann Carlsson (ordförande), Viktoria Bergman och Mats Granryd.

I ersättningsutskottets arbetsuppgifter ingår att fungera som beredande organ
för att säkerställa implementeringen och efterlevnaden av riktlinjerna (godkända av årsstämman) för ersättning till ledande befattningshavare. Utskottet ska i förekommande fall bereda de särskilda skäl som finns för att i ett enskilt fall avvika från riktlinjerna. Dessutom ska utskottet bereda styrelsens ersättningsrapport och inför årsstämman bevaka och följa upp revisorernas granskning.

Vd är föredragande i ersättningsutskottet.

Relaterad information

Leende kvinna med en bärbar dator i knät

Läs om ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare.

Bord och stolar i ett rum på Vattenfalls kontor i Nederländerna

Läs om revisionsutskottets ledamöter och uppgifter.

En bärbar dator och en hög med dokument på ett bord

Styrelsens uppgifter framgår av aktiebolagslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Se även

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.