Styrelsen

Ersättningsutskottet

Ledamöter i ersättningsutskottet är Ann Carlsson Meyer (ordförande), Mats Granryd och Carola Puusteli.

I ersättningsutskottets arbetsuppgifter ingår att fungera som beredande organ
för att säkerställa implementeringen och efterlevnaden av riktlinjerna (godkända av årsstämman) för ersättning till ledande befattningshavare. Utskottet ska i förekommande fall bereda de särskilda skäl som finns för att i ett enskilt fall avvika från riktlinjerna. Dessutom ska utskottet bereda styrelsens ersättningsrapport och inför årsstämman bevaka och följa upp revisorernas granskning.

Vd är föredragande i ersättningsutskottet.

Relaterad information

Leende kvinna med en bärbar dator i knät

Läs om ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare.

En bärbar dator och en hög med dokument på ett bord

Styrelsens uppgifter framgår av aktiebolagslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Bord och stolar i ett rum på Vattenfalls kontor i Nederländerna

Läs om revisionsutskottets ledamöter och uppgifter.

Se även

Vattenfalls årsstämma 2023

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid bolagsstämman.

Vy över ett vindkraftverk

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.