Koncernledningen

Helene Biström, chef Business Area Wind

Helene Biström

Anställd i Vattenfall sedan 2021 samt 1983–2010.

Född

1962.

Utbildning

Civilingenjör i maskinteknik.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Boliden AB.

Tidigare befattningar

Affärschef BillerudKorsnäs AB (2019–2021).

Vd Infranord (2017–2019).

Vd Norrenergi (2011–2014).

Medlem i koncernledningen Vattenfall AB (2007–2010).

Styrelseordförande i Sveaskog och Cramo, styrelseledamot i Statkraft AS, KTH och Pöyry (2014–2017).

Relaterad information

Anne Gynnerstedt

Chefsjurist och styrelsens sekreterare

Martijn Hagens

Chef Business Area Markets

Åsa Jamal

Kommunikationsdirektör