Koncernledningen

Torbjörn Wahlborg, chef Business Area Generation

Torbjörn Wahlborg

Anställd i Vattenfall sedan 1990.

Född

1962.

Utbildning

Civilingenjör.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.

Styrelseordförande för Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA) AB.

Tidigare befattningar

Chef för Business Region Nordic (2014–2015).

Chef för Business Division Nuclear (2012–2013).

Chef för Business Division Distribution and Sales (2010–2012).

Chef för Business Group Nordic (2010).

Befattningar inom Vattenfalls polska verksamhet (1997–2010), landschef (2008–2009).

Relaterad information

Magnus Hall

Vd och koncernchef

Kerstin Ahlfont

Chef Human Resources

Anna Borg

Finansdirektör