Koncernledningen

Torbjörn Wahlborg, chef Business Area Generation

Torbjörn Wahlborg

Anställd i Vattenfall sedan 1990.

Född

1962.

Utbildning

Civilingenjör.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och Energiföretagen Sverige.

Styrelseordförande för Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA) AB.

Tidigare befattningar

Chef för Business Region Nordic (2014–2015).

Chef för Business Division Nuclear (2012–2013).

Chef för Business Division Distribution and Sales (2010–2012).

Chef för Business Group Nordic (2010).

Befattningar inom Vattenfalls polska verksamhet (1997–2010), landschef (2008–2009).

Relaterad information

Kerstin Ahlfont

Chef Human Resources

Gunnar Groebler

Chef Business Area Wind

Martijn Hagens

Chef Business Area Customers & Solutions