Koncernledningen

Torbjörn Wahlborg, chef Business Area Generation

Torbjörn Wahlborg

Anställd i Vattenfall sedan 1990.

Född

1962.

Utbildning

Civilingenjör.

Andra uppdrag

Styrelseordförande för Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA) AB. Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.

Tidigare befattningar

Chef för Business Region Nordic (2014–2015).

Chef för Business Division Nuclear (2012–2013).

Chef för Business Division Distribution and Sales (2010–2012).

Chef för Business Group Nordic (2010).

Befattningar inom Vattenfalls polska verksamhet (1997–2010), landschef (2008–2009).

LinkedIn: Torbjörn Wahlborg

Relaterad information

Anna Borg

Vd och koncernchef

Kerstin Ahlfont

Finansdirektör

Christian Barthélémy

Chef People & Culture