Kärnkraft

Vattenfalls förstudie om SMR vid Ringhals – ”Nucelerate West”

Vattenfall ser ett fördubblat elbehov till år 2045. En historiskt sett unik nyutbyggnad av fossilfri elproduktion och distributionsnät krävs för att möta behovet med minsta möjliga klimatpåverkan. För att klara detta bedömer Vattenfall att alla tillgängliga fossilfria kraftslag kan behöva byggas ut. Av det skälet vill Vattenfall bygga små modulära reaktorer (SMR) vid Ringhals kärnkraftverk om förutsättningarna är de rätta.

I juni 2022 startade vi en förstudie för att utvärdera om det finns kommersiella, legala och tekniska förutsättningar att bygga minst två SMR vid Ringhals. Utgångspunkten för förstudien är att kunna ha en första reaktor i drift i början av 2030-talet. Förstudien ska vara klar i slutet av 2023 och därefter tar Vattenfall beslut om bolaget ska gå vidare i frågan.

Varför SMR?

Vattenfall tror att SMR kan vara en viktig pusselbit i framtidens fossilfria och innovativa energisystem för Sverige. Vi bedömer att SMR kan medge lägre projektrisker jämfört med storskaliga reaktorer – både i förhållande till kostnad, komplexitet och tid. Det bygger på att SMR i form av lättvattenreaktorer är känd teknik och att en stor andel av komponenterna i reaktorerna är standardiserade och typgodkända.

Varför Ringhals?

Ringhals är en bra plats för att bygga kärnkraft. Det finns ett stort behov av elproduktion i södra Sverige, och vid Ringhals finns redan kärnkraftverk i drift, möjlighet till nätanslutning och lång erfarenhet av att driva lättvattenreaktorer. Området vid Ringhals är också avsatt som nationellt intresse för energiproduktion och är den plats där nya reaktorer snabbast kan tas i drift.

Hur tillverkas SMR?

Illustration som visar fem olika steg i produktionen av SMR. 1: komponenter, 2: tillverkning, 3: transport, 4: montering, 5: driftsättning

Idén med SMR av lättvattentyp är att de från grunden konstrueras med fokus på modularitet, skalbarhet och enkelhet. En större andel komponenter kan bli standardiserade och tillverkas i fabrik vilket gör byggnationen på plats enklare och snabbare.

Tidsplan för förstudien om SMR

Se även

Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Ringhals producerar säker och stabil el med låga fossila avtryck.

En sjättedel av den el som förbrukas i Sverige kommer från de tre reaktorerna i Forsmark.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.