Minska industrins koldioxidutsläpp

Projektet pausat

På grund av finansiella utmaningar har CAKE nyligen begärts i konkurs. Samarbetet kring Cleanest Dirt Bike Ever är därför pausat, med en förhoppning om en fortsättning beroende på utvecklingen för CAKE som bolag.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Den fossilfria motorcykeln planeras vara klar för serietillverkning år 2025 – se videon.

Vattenfall och CAKE slår sig ihop för att tillverka det första helt fossilfria fordonet

Vattenfall och CAKE, den svenska tillverkaren av eldrivna motorcyklar, har som mål att utveckla en fossilfri motorcykel och strävar efter att uppnå nollutsläpp i produktionen till år 2025.

Ambitionen är att minska den beräknade koldioxidvikten per motorcykel på 1 186 kg till nära noll. Detta är nämligen den mängd koldioxidekvivalenter man beräknar släpps ut i dag i samband med tillverkningen av varje enskild CAKE Kalk – en banbrytande elmotorcykel som ska inspirera och väcka engagemang kring ett utsläppsfritt samhälle. Elektrifiering i sig är en bra början, men långt ifrån tillräckligt. För att mänskligheten ska kunna ta sig dit vi så desperat behöver nå måste vi göra oss av med vårt fossilberoende hela vägen ned till källan och verkligen bli fossilfria på riktigt.

Vattenfall och CAKE undertecknade 2021 en avsiktsförklaring om att dela med sig av expertis och kunnande inom sina respektive kompetensområden för att utveckla den första helt fossilfria elmotorcykeln. Det är ett progressivt och inspirerande samarbete som ska visa att ett fossilfritt samhälle med nollutsläpp är möjligt. För fossilfrihet handlar inte bara om hur motorcykeln drivs, utan om att ta bort koldioxid från hela värdekedjan: inköp, tillverkning, transport och montering.

I samarbetet kombineras tvärvetenskaplig kompetens hos Vattenfall och CAKE samt externa specialister på resan mot den fossilfria motorcykeln, som planeras vara klar för serietillverkning år 2025.

Den renaste dirtbiken någonsin

Förare med hjälm som sitter på en CAKE-motorcykel

– Samarbetet är ett utmärkt exempel på hur vi kan bidra med kunskap inom fossilfrihet och expertis inom leveranskedjan för att ta fram en specifik produkt som driver på utvecklingen mot nollutsläpp, säger Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall.

Vattenfalls syfte är att möjliggöra fossilfrihet som driver samhället framåt. CAKEs ambition är att inspirera människor och bidra till att påskynda resan mot nollutsläpp genom en kombination av spänning och ansvar i sin fordonstillverkning.

Fakta

  • 1 186 kg: Det klimatavtryck som genereras från materialutvinning till färdigmonterad motorcykel på CAKEs fabrik i Sverige. Detta innefattar alla material som bearbetas, alla kemikalier som produceras, all energi som används, allt avfall som genereras och alla transporter som är involverade.
  • Koldioxidekvivalent, CO2e: Alla genererade växthusgaser (GHG) som koldioxid, metan, lustgas och andra omvandlade till koldioxidekvivalenter.
  • Klimatavtrycket har beräknats genom en livscykelanalys (LCA) som utförts av CAKE i enlighet med ISO-standarden 14040. Studien var begränsad till ”cradle-to-gate” och omfattar systemgränser direkt från materialutvinning, materialbearbetning, tillverkning av delar och montering på CAKEs fabrik utanför Stockholm.

Relaterad information

Valsat glödande stål på transportband

I partnerskap med LKAB och SSAB arbetar Vattenfall för fossilfri stålproduktion.

Modell av vattenmolekyler

Vi tar fram innovativa lösningar för att minska koldioxidutsläppen genom fossilfri vätgas.

SAS-plan av typen Airbus Neo under färd

Vi samarbetar med Shell och SAS kring framställning av hållbart flygbränsle.

Se även

En ingenjör på Vattenfall

Vi tar fram innovationer som möjliggör fossilfrihet.

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.