Minska industrins koldioxidutsläpp

Fossilfri vätgas

Vi utvecklar innovativa lösningar för att minska koldioxidutsläppen inom industrin och vår egen verksamhet genom fossilfri vätgas.

Utöver direkt elektrifiering (genom användning av batterier i stället för konventionella fordonsmotorer eller genom användning av elpannor i stället för gaspannor) anser Vattenfall att indirekt elektrifiering genom fossilfri vätgas är en viktig lösning för att minska koldioxidutsläppen inom industrier med höga utsläpp, som till exempel stål, raffinaderier, kemikalier, jordbruk och transporter. Vätgas kan också minska koldioxidutsläppen i värmesektorn när den används som ett alternativ till gas. Vattenfall vill vara drivande i denna utveckling.

Vätgas har stor potential när det gäller att minska koldioxidutsläppen inom olika branscher och sektorer. Den kan användas som energibärare när den ersätter fossila bränslen som gas eller olja. Den kan också användas som katalysator i industriella processer genom att ersätta fossila material som kokskol. Självklart är det mycket viktigt att den vätgas som används är fossilfri. Det säkerställs genom att använda fossilfri elektricitet när vatten delas upp i väte och syre genom elektrolys.

Vi driver utvecklingen av vätgasanvändning i flera banbrytande projekt. Ett exempel är HYBRIT, vår gemensamma satsning med gruvbolaget LKAB och ståltillverkaren SSAB, där fokus ligger på att minska koldioxidutsläppen i värdekedjan för ståltillverkning. Målet är att fossilfritt stål ska finnas tillgängligt på den kommersiella marknaden från och med 2026. Du kan se fler exempel nedan.

Mer förnybar energi behövs

Som en av de ledande producenterna av el från fossilfria energikällor, särskilt från havsbaserad vindkraft, kan vi leverera stora mängder fossilfri el för produktion av vätgas. I framtiden ser vi en mycket nära koppling mellan vätgasproduktion och vår kraftproduktion, till exempel för att producera vätgas vid våra framtida havsbaserade vindkraftsanläggningar.

Idag kan fossilfri vätgas inte produceras på ett ekonomiskt sätt. Därför är det viktigt att utveckla tekniken ytterligare i industriell skala. Förutsättningarna måste skapas för detta. Både de europeiska och nationella vätgasstrategierna utgör bra underlag. Tyskland vill till exempel bli den ledande leverantören av vätgaslösningar med en elektrolyskapacitet på 10 GW till år 2040. Storbritannien har ett produktionsmål på 5 GW till 2030. I Sverige diskuteras just nu målsättningar om en installerad elektrolyskapacitet på cirka 3 GW till 2030 och 8 GW till 2045. Vattenfall bidrar avsevärt till den här utvecklingen genom våra projekt och initiativ i Europa.

När kan vätgas kallas fossilfri?

Vätgas produceras genom att vatten delas upp i sina beståndsdelar väte och syre. Detta sker genom den kemiska processen elektrolys med hjälp av elektricitet. Om elen uteslutande kommer från fossilfria energikällor pratar vi om fossilfri vätgas.

Läs mer om några av våra vätgasinitiativ här nedanför.

Fossilfritt stål

Vattenfall lanserar HYBRIT, världens första pilotanläggning för produktion av fossilfritt stål, i samarbete med SSAB och LKAB.

Utvändig vy av HYBRIT-provningsanläggningen

Biobränsle

Vattenfall och Preem har inlett ett samarbete i syfte att använda fossilfritt väte för storskalig bränsleproduktion.

Utvändig vy av Preem-raffinaderiet

Elektrobränsle för flyget

Vattenfall, SAS och Shell undersöker produktion av syntetiskt hållbart flygbränsle (SAF) i stor skala i Sverige.

SAS-plan av typen Airbus Neo under färd

Nyheter om vätgas

Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Porsi

Vattenfall ansöker om planbesked för vätgasproduktion i Jokkmokk

Vattenfall har lämnat in en ansökan om planbesked till Jokkmokks kommun för att undersöka möjligheterna för en vätgasfabrik och vätgaslager i Porsi. Ansökan om planbesked är en administrativ...

Läs hela artikeln
Lätta moln som speglas i en sjö

Vattenfall ser över HySkies-projektet

Vattenfall och Shell ser över omfattningen av elektrobränsleprojektet HySkies med ambitionen att hitta nya partners till Vattenfall.

Läs hela artikeln

Medlemskap

Vattenfall stöder aktivt nationella och internationella institutioner med fokus på utveckling av vätgasteknik.

Relaterad information

Utvändig vy av Preem-raffinaderiet

Vätgasanläggning – ett steg mot fossilfrihet med Preem.

SAS-plan av typen Airbus Neo under färd

Vi samarbetar med Shell och SAS kring framställning av hållbart flygbränsle.

Se även

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Vy uppåt till en skorsten

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.