Minska industrins koldioxidutsläpp

St1 satsar på storskalig fossilfri flygbränsleproduktion på västkusten

Horns Rev vindkraftpark

Vattenfall och St1 har undertecknat en avsiktsförklaring om att utveckla en fossilfri värdekedja för produktion av syntetiskt elektrobränsle. Nästa steg blir att tillsammans genomföra en förstudie som ska titta närmare på hela värdekedjan för användning av havsbaserad vindkraft för att producera elektrobränsle. Produktionen är tänkt att inledas 2029 och sedan successivt ökas för att nå målet om en miljon kubikmeter.

I det här partnerskapet ska Vattenfall arbeta för att utveckla en infrastruktur för vätgasförsörjning från havsbaserad vindkraft på svenska västkusten. St1 planerar att använda den fossilfria vätgasen för att producera en miljon kubikmeter elektrobränsle, främst avsett att användas som hållbart flygbränsle. Volymen motsvarar den årliga flygbränsleförbrukningen vid Arlanda.

Två tredjedelar av Sveriges koldioxidutsläpp kommer i dag från industri och transporter. Vattenfall samarbetar med industrin för att införa både direkt elektrifiering och indirekt elektrifiering, via fossilfri vätgas. Vattenfall ser att det finns enorma möjligheter att minska utsläppen på västkusten inom exempelvis raffinaderi- och petrokemiindustrin.

Relaterad information

SAS-plan av typen Airbus Neo under färd

Vi samarbetar med Shell och SAS kring framställning av hållbart flygbränsle.

Modell av vattenmolekyler

Vi tar fram innovativa lösningar för att minska koldioxidutsläppen genom fossilfri vätgas.

Valsat glödande stål på transportband

I partnerskap med LKAB och SSAB arbetar Vattenfall för fossilfri stålproduktion.

Se även

Barn som leker med en Carrera-bana

Vi samarbetar med kunder och partner för att minska koldioxidutsläppen.

Vindkraftverk och solceller

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.