Minska industrins koldioxidutsläpp

St1 satsar på storskalig fossilfri flygbränsleproduktion på västkusten

Vindkraftverk till havs

Vattenfall och St1 har undertecknat en avsiktsförklaring om att utveckla en fossilfri värdekedja för produktion av syntetiskt elektrobränsle. Nästa steg blir att tillsammans genomföra en förstudie som ska titta närmare på hela värdekedjan för användning av havsbaserad vindkraft för att producera elektrobränsle. Produktionen är tänkt att inledas 2029 och sedan successivt ökas för att nå målet om en miljon kubikmeter.

I det här partnerskapet ska Vattenfall arbeta för att utveckla en infrastruktur för vätgasförsörjning från havsbaserad vindkraft på svenska västkusten. St1 planerar att använda den fossilfria vätgasen för att producera en miljon kubikmeter elektrobränsle, främst avsett att användas som hållbart flygbränsle. Volymen motsvarar den årliga flygbränsleförbrukningen vid Arlanda.

Två tredjedelar av Sveriges koldioxidutsläpp kommer i dag från industri och transporter. Vattenfall samarbetar med industrin för att införa både direkt elektrifiering och indirekt elektrifiering, via fossilfri vätgas. Vattenfall ser att det finns enorma möjligheter att minska utsläppen på västkusten inom exempelvis raffinaderi- och petrokemiindustrin.

Relaterad information

Ett SAS-plan i luften

Vi samarbetar med SAS, Shell och LanzaTech kring framställning av hållbart flygbränsle.

Vattenmolekyler

Vi tar fram innovativa lösningar för att minska koldioxidutsläppen genom fossilfri vätgas.

Ståltillverkning på en av SSAB:s fabriker. Foto: SSAB
SSAB

I partnerskap med LKAB och SSAB arbetar Vattenfall för fossilfri stålproduktion.

Se även

Två barn som leker med en bilbana

Vi samarbetar med kunder och partner för att minska koldioxidutsläppen.

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.