Koncernledningen

Anne Gynnerstedt, chefsjurist och styrelsens sekreterare

Anne Gynnerstedt

Anställd i Vattenfall sedan 2012.

Född

1957.

Utbildning

Jur. kand.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Swedish Space Corporation.

Tidigare befattningar

Chefsjurist, styrelsens sekreterare och medlem av koncernledningen på Saab AB (2004–2012).

Chefsjurist och medlem av ledningsgruppen på Riksgälden (2002–2004).

Bolagsjurist på SAS (1987–2002).

LinkedIn: Anne Gynnerstedt

Relaterad information

Martijn Hagens

Chef Business Area Markets

Åsa Jamal

Kommunikationsdirektör

Alexander van Ofwegen

Chef Business Area Customers & Solutions