Koncernledningen

Anne Gynnerstedt, chefsjurist och styrelsens sekreterare

Anne Gynnerstedt

Anställd i Vattenfall sedan 2012.

Född

1957.

Utbildning

Jur. kand.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Swedish Space Corporation.

Tidigare befattningar

Chefsjurist, styrelsens sekreterare och medlem av koncernledningen på Saab AB (2004–2012).

Chefsjurist och medlem av ledningsgruppen på Riksgälden (2002–2004).

Bolagsjurist på SAS (1987–2002).

Relaterad information

Torbjörn Wahlborg

Chef Business Area Generation

Kerstin Ahlfont

Chef Human Resources

Gunnar Groebler

Chef Business Area Wind