Koncernledningen

Anne Gynnerstedt, chefsjurist och styrelsens sekreterare

Anne Gynnerstedt

Anställd i Vattenfall sedan 2012.

Född

1957.

Utbildning

Jur. kand.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Swedish Space Corporation.

Tidigare befattningar

Chefsjurist, styrelsens sekreterare och medlem av koncernledningen på Saab AB (2004–2012).

Chefsjurist och medlem av ledningsgruppen på Riksgälden (2002–2004).

Bolagsjurist på SAS (1987–2002).

Relaterad information

Martijn Hagens

Chef Business Area Markets

Åsa Jamal

Kommunikationsdirektör

Alexander van Ofwegen

Chef Business Area Customers & Solutions och Business Area Heat