Koncernledningen

Christian Barthélémy, chef People & Culture

Christian Barthélémy

Anställd i Vattenfall sedan 2009.

Född

1971.

Utbildning

Master of Business Administration.

Andra uppdrag

Styrelseordförande i Vattenfall GmbH.

Tidigare befattningar

Chef för Special Projects, Vattenfall (2020).

Programchef, Groupwide Outsourcing (2015–2020).

Chef för Real Estate & Facility Services, chef för Facility Services Continental/UK (2011–2015).

Programchef för optimeringsprogram på Vattenfall Service Unit Germany (2009–2011).

Manager, KPMG Advisory (2001–2009).

LinkedIn: Christian Barthélémy

Relaterad information

Helene Biström

Chef Business Area Wind

Anne Gynnerstedt

Chefsjurist och styrelsens sekreterare

Martijn Hagens

Chef Business Area Markets