Koncernledningen

Christian Barthélémy, chef People & Culture

Christian Barthélémy

Anställd i Vattenfall sedan 2009.

Född

1971.

Utbildning

Master of Business Administration.

Andra uppdrag

Styrelseordförande i Vattenfall GmbH.

Tidigare befattningar

Chef för Special Projects, Vattenfall (2020).

Programchef, Groupwide Outsourcing (2015–2020).

Chef för Real Estate & Facility Services, chef för Facility Services Continental/UK (2011–2015).

Programchef för optimeringsprogram på Vattenfall Service Unit Germany (2009–2011).

Manager, KPMG Advisory (2001–2009).

Relaterad information

Helene Biström

Chef Business Area Wind

Anne Gynnerstedt

Chefsjurist och styrelsens sekreterare

Martijn Hagens

Chef Business Area Markets