Decentraliserade lösningar

Stora framsteg med decentraliserade energilösningar är på gång.

Vattenfall erbjuder produkter och tjänster för en hållbar och effektiv energiproduktion och energianvändning.

Stöd för utökad användning av decentraliserade energisystem

Vi erbjuder många olika decentraliserade energilösningar på de flesta av våra marknader, inklusive elbilsladdning, lokal strömförsörjning via till exempel solpaneler på tak och värmelösningar med till exempel värmepumpar och lagringsteknik. Vattenfall erbjuder också specialanpassade decentraliserade och integrerade energilösningar till fastighetsägare.

Solpaneler på ett hustak

Vi hjälper våra kunder att bygga hus med låga koldioxidutsläpp.

Vi hjälper våra kunder att bygga hus med låga koldioxidutsläpp, vi hjälper bostadsområden och städer att förbättra sin energieffektivitet genom att erbjuda integrerade energilösningar för värme och kyla, decentraliserad produktion, lagring, elbilsladdning och energihantering.

Integrerade och decentraliserade energilösningar är ett strategiskt mål för Vattenfall. System som integrerar lokal produktion, överskottsvärme/överskottskyla, lagring och förbrukning samt storskaliga centrala anläggningar kommer att bidra till att användningen av decentraliserade energisystem ökar för både fastigheter och bostadsområden. Kommuner, företag och konsumenter vill i allt större utsträckning ha partners som kan erbjuda råd, konstruera, installera, driva och finansiera integrerade energilösningar. Värme är en given huvudkomponent i integrerade energilösningar, och värmen kommer att spela en viktig roll även i tätbefolkade områden.

Nyheter och pressmeddelanden

Batterier

Batterier – skapade för att ge flexibilitet

Batterier kommer sannolikt att bli en naturlig del av förnybara tillgångar för att kunna erbjuda flexibilitet och ge ytterligare intäkter till ägarna.

Läs hela artikeln
Vindkraftverk till havs. Foto: Getty Images
Getty Images

Planerbar vindkraft – med hjälp av vätgas

Ny teknik kan göra vindkraft till en mer förutsägbar energikälla. Flera aktörer arbetar just nu med att utveckla produktion och lagring av vätgas från vindkraft – så att överskottsenergin ka...

Läs hela artikeln
Höge väg vindkraftspark

Spaden i marken för Sveriges två första hybridparker

I södra Sverige bygger Vattenfall två batterilagringssystem – vindkraftsparkerna Höge väg och Hjuleberg ska bli en effektiv kombination av vindkraft och batterier. Batterilagringsanläggninga...

Läs hela artikeln
Batterilager, Bergsöe Landskrona

Forskningsprojektet med jättebatteriet i Bergsöe avslutat

Efter två år avslutas nu projektet med batterilagret på Bergsöe i Landskrona. Projektet, som har varit ett samarbete mellan Vattenfall, Boliden och Landskrona Energi, har framgångsrikt visat...

Läs hela artikeln
Fågelperspektiv av värmeackumulatortanken

Tysklands största värmelager i startgroparna

Tysklands största värmeackumulator väntas tas i drift i början av nästa år. Värmelagret finns på Vattenfalls område vid kraftvärmeverket Reuter West i Berlin.

Läs hela artikeln
Vattenfall Network Solutions mobila energilager på 100 kWh

Mobil batterilösning stöttar drönare med fossilfri gallring av skog

Vattenfalls ”Power-as-a-Service”-lösningar för mobila energilager fortsätter att utvecklas. Tillsammans med Uppsala-företaget AirForestry genomförs nu ett ettårigt pilotprojekt där drönare l...

Läs hela artikeln

Relaterad information

Batterilagring i vindkraftparken

Energilagring och nätstabilitet är viktiga frågor i den nya energivärlden.

Elbil ansluten till en laddningsstation

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Se även

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En ingenjör på Vattenfall

Vi tar fram innovationer för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Flicka som går över stranden med en tygflagga

Genom att introducera fossilfri elektricitet i nya branscher kan klimatpåverkan minimeras.