Decentraliserade lösningar

Stora framsteg med decentraliserade energilösningar är på gång.

Vattenfall erbjuder produkter och tjänster för en hållbar och effektiv energiproduktion och energianvändning.

Stöd för utökad användning av decentraliserade energisystem

Vi erbjuder många olika decentraliserade energilösningar på de flesta av våra marknader, inklusive elbilsladdning, lokal strömförsörjning via till exempel solpaneler på tak och värmelösningar med till exempel värmepumpar och lagringsteknik. Vattenfall erbjuder också specialanpassade decentraliserade och integrerade energilösningar till fastighetsägare.

Solpaneler på taket på ett flerfamiljshus

Vi hjälper våra kunder att bygga hus med låga koldioxidutsläpp.

Vi hjälper våra kunder att bygga hus med låga koldioxidutsläpp, vi hjälper bostadsområden och städer att förbättra sin energieffektivitet genom att erbjuda integrerade energilösningar för värme och kyla, decentraliserad produktion, lagring, elbilsladdning och energihantering.

Integrerade och decentraliserade energilösningar är ett strategiskt mål för Vattenfall. System som integrerar lokal produktion, överskottsvärme/överskottskyla, lagring och förbrukning samt storskaliga centrala anläggningar kommer att bidra till att användningen av decentraliserade energisystem ökar för både fastigheter och bostadsområden. Kommuner, företag och konsumenter vill i allt större utsträckning ha partners som kan erbjuda råd, konstruera, installera, driva och finansiera integrerade energilösningar. Värme är en given huvudkomponent i integrerade energilösningar, och värmen kommer att spela en viktig roll även i tätbefolkade områden.

Relaterad information

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

En elbil som laddas vid en InCharge-laddare i ett garage

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Ledningar och rör

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Mattias Tingvall, chef för Vattenfalls affärsenhet Energy Solutions

Vattenfall InHouse satsar internationellt inom skräddarsydda energilösningar

Som en del av Vattenfalls strategi att erbjuda sina kunder klimatsmarta lösningar, gör Vattenfall en internationell satsning för att utveckla, leverera och driva decentraliserade och integre...

Läs hela artikeln
Vattenfalls solkraftpark Parc Cynog i Wales

Vattenfall planerar miljardinvestering i storskalig solkraft

Vattenfall planerar att investera en miljard kronor i storskalig solenergiproduktion under de närmaste två åren.

Läs hela artikeln
En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.