Decentraliserade lösningar

Vi erbjuder ett antal decentraliserade energilösningar.

Vattenfall erbjuder sina kunder produkter och tjänster för en hållbar och effektiv energiproduktion och energianvändning. Vi erbjuder många olika decentraliserade energilösningar på de flesta av våra marknader, inklusive elbilsladdning, lokal strömförsörjning via till exempel solpaneler på tak och värmelösningar med till exempel värmepumpar och lagringsteknik. Vattenfall erbjuder också specialanpassade decentraliserade och integrerade energilösningar till fastighetsägare.

Solpaneler på taket på ett flerfamiljshus

Vi hjälper våra kunder att bygga hus med låga koldioxidutsläpp.

Vi hjälper våra kunder att bygga hus med låga koldioxidutsläpp, vi hjälper bostadsområden och städer att förbättra sin energieffektivitet genom att erbjuda integrerade energilösningar för värme och kyla, decentraliserad produktion, lagring, elbilsladdning och energihantering.

Integrerade och decentraliserade energilösningar är ett strategiskt mål för Vattenfall. System som integrerar lokal produktion, överskottsvärme/överskottskyla, lagring och förbrukning samt storskaliga centrala anläggningar kommer att bidra till att användningen av decentraliserade energisystem ökar för både fastigheter och bostadsområden. Kommuner, företag och konsumenter vill i allt större utsträckning ha partners som kan erbjuda råd, konstruera, installera, driva och finansiera integrerade energilösningar. Värme är en given huvudkomponent i integrerade energilösningar, och värmen kommer att spela en viktig roll även i tätbefolkade områden.

Batterilagringssystem

Energilagring och nätstabilitet hör till de viktigaste frågorna i den nya energivärlden. Vattenfall driver på omställningen till ett nytt energilandskap och arbetar för att underlätta integrationen av förnybar energi. Batterilagringssystem spelar en viktig roll, och Vattenfall har redan inlett flera batteriprojekt. Storskaliga batterier som installeras vid vindkraftsparker bidrar till att sänka kostnaderna, inte bara för vindkraftsparken utan också för batterianläggningen eftersom de kan dela på samma infrastruktur och samtidigt ge nätägaren ökad flexibilitet. Batterierna fungerar också som fossilfria lagringslösningar hos kunden och erbjuder reservströmförsörjning för datacenter i stället för dieselgeneratorer.

Batterierna innebär också att kunderna kan vara mer flexibla i sin förbrukning genom att tillämpa så kallad peak shaving. Den här tekniken används för att minska elanvändningen under de perioder då efterfrågan är som störst, och kan därigenom sänka kostnaderna.

Relaterad information

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

En elbil som laddas vid en InCharge-laddare i ett garage

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Ledningar och rör

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Mattias Tingvall, chef för Vattenfalls affärsenhet Energy Solutions
Pressmeddelande
2018-04-16

Vattenfall InHouse satsar internationellt inom skräddarsydda energilösningar

Som en del av Vattenfalls strategi att erbjuda sina kunder klimatsmarta lösningar, gör Vat...

Pressmeddelande
Vattenfalls solkraftpark Parc Cynog i Wales
Pressmeddelande
2018-03-02

Vattenfall planerar miljardinvestering i storskalig solkraft

Vattenfall planerar att investera en miljard kronor i storskalig solenergiproduktion under...

Pressmeddelande
En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.