Styrelsen

Rolf Ohlsson, arbetstagarrepresentant, ledamot

Rolf Ohlsson

Arbetstagarledamot för Akademikerrådet vid Vattenfall.

Ledamot i revisionsutskottet.

Anställd på Forsmarks Kraftgrupp AB sedan 1998, för närvarande som heltidsfacklig förtroendeman.

Född

1961.

Vald

2017.

Utbildning

Civilingenjör maskinteknik, KTH.

Andra uppdrag

Arbetstagarrepresentant i Forsmarks Kraftgrupp AB:s styrelse.

Ordförande för Akademikerrådet i Vattenfall.

Relaterad information

Jeanette Regin

Arbetstagarrepresentant, ledamot

Robert Lönnqvist

Arbetstagarrepresentant, ledamot

Anders Bohlin

Arbetstagarrepresentant, suppleant