Styrelsen

Rolf Ohlsson, arbetstagarrepresentant

Rolf Ohlsson

Ledamot i revisionsutskottet.

Född

1961.

Vald

2017.

Utbildning

Civilingenjör maskinteknik.

Nuvarande befattning

Arbetstagarledamot för Akademikerrådet vid Vattenfall. Anställd på Forsmarks Kraftgrupp AB sedan 1998, för närvarande som heltidsfacklig förtroendeman.

Andra uppdrag

Arbetstagarrepresentant i Forsmarks Kraftgrupp AB:s styrelse. Ordförande för Akademikerrådet i Vattenfall.

 

Relaterad information

Jeanette Regin

Arbetstagarrepresentant

Anders Bohlin

Arbetstagarrepresentant (suppleant)