Styrelsen

Joel Hersan, arbetstagarrepresentant (suppleant)

Joel Hersan

Född

1979.

Vald

2023.

Utbildning

Treårigt gymnasium elinstallation med inriktning eldistribution. Vidareutbildning inom projektledning, ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö.

Nuvarande befattning

Arbetstagarledamot (suppleant) för Seko, facket för service och kommunikation. Anställd på Vattenfall sedan 1999, för närvarande som avdelningschef inom Vattenfall Services Nordic AB.

Andra uppdrag

Förbundsuppdrag inom Seko.

Relaterad information

Mats Granryd

Styrelseordförande

Pär Ekeroth

Ledamot