Styrelsen

Christer Gustafsson, arbetstagarrepresentant, suppleant

Christer Gustafsson

Arbetstagarledamot för Ledarna.

Anställd på Vattenfall sedan 1986, för närvarande verksam vid staben inom teknikavdelningen, Forsmarks Kraftgrupp AB.

Född

1959.

Vald

2013.

Utbildning

Fyraårig teknisk utbildning.

Andra uppdrag

Representant för Energi & Teknik, Confédération Européenne des Cadres (i energifrågor).

Relaterad information

Lars G Nordström

Styrelseordförande

Fredrik Arp

Ledamot

Håkan Erixon

Ledamot