Styrelsen

Jeanette Regin, arbetstagarrepresentant

Jeanette Regin

Född

1965.

Vald

2011.

Utbildning

Gymnasial utbildning samt tvåårig utbildning på vårdlinjen.

Nuvarande befattning

Arbetstagarledamot för Unionen. Chef för kundtjänst/kontorsservice på Gotlands Energi AB.

Relaterad information

Anders Bohlin

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Christer Gustafsson

Arbetstagarrepresentant (suppleant)