Styrelsen

Ingemar Engkvist, ledamot

Ingemar Engkvist

Född

1957.

Vald

2023.

Utbildning

Filosofie doktor i kärnkemi med fokus på omhändertagande av radioaktivt avfall.

Nuvarande befattning

Egenföretagare, senior rådgivare.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i ISEC Monitoring Systems AB.

Tidigare befattningar

Vd, World Association of Nuclear Operators, London (2020–2022).

Styrelseledamot i World Association of Nuclear Operators (2020–2022).

Chef, World Association of Nuclear Operators, Paris Centre (2016–2019).

Vd, E.ON Kärnkraft Sverige (2010–1016).

Styrelseordförande, OKG AB (2010–2016), styrelseledamot, Ringhals AB (2010–2016), styrelseledamot, Forsmark Kraftgrupp AB (2008–2016), styrelseledamot, Svensk Kärnbränslehantering AB (2008–2016).

Relaterad information

Håkan Erixon

Ledamot

Per Lindberg

Ledamot

Carola Puusteli

Ledamot