Styrelsen

Ingemar Engkvist, ledamot

Ingemar Engkvist

Ledamot i ersättningsutskottet.

Född

1957.

Vald

2023.

Utbildning

Filosofie doktor i kärnkemi med fokus på omhändertagande av radioaktivt avfall.

Nuvarande befattning

Egenföretagare, senior rådgivare.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i ISEC Monitoring Systems AB.

Tidigare befattningar

Vd, World Association of Nuclear Operators, London (2020–2022).

Styrelseledamot i World Association of Nuclear Operators (2020–2022).

Chef, World Association of Nuclear Operators, Paris Centre (2016–2019).

Vd, E.ON Kärnkraft Sverige (2010–1016).

Styrelseordförande, OKG AB (2010–2016).

Styrelseledamot, Ringhals AB (2010–2016), Forsmark Kraftgrupp AB (2008–2016) och Svensk Kärnbränslehantering AB (2008–2016).

Relaterad information

Christian Levin

Ledamot

Nina Linander

Ledamot

Per Lindberg

Ledamot