Styrelsen

Fredrik Rystedt, ledamot

Fredrik Rystedt

Ordförande i revisionsutskottet.

Född

1963.

Vald

2017.

Utbildning

Civilekonom.

Nuvarande befattning

Vice vd och finansdirektör, Essity Aktiebolag (publ).

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Vinda International Holdings Limited.

Tidigare befattningar

Vice vd och finansdirektör samt Sverigechef på Nordea (2008–2012).

Finansdirektör Electrolux Group (2001–2008).

Finansdirektör (2000–2001) och chef för affärsutveckling (1998–1999), Sapa Group.

Befattningar inom Electrolux Group (1989–1998), däribland chef för förvärvsavdelningen (1995–1998).

Relaterad information

Robert Lönnqvist

Arbetstagarrepresentant

Rolf Ohlsson

Arbetstagarrepresentant

Jeanette Regin

Arbetstagarrepresentant