Styrelsen

Fredrik Rystedt, ledamot

Fredrik Rystedt

Ledamot i revisionsutskottet.

Vice VD och finansdirektör, Essity Aktiebolag (publ).

Född

1963.

Vald

2017.

Utbildning

Civilekonom.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Vinda International Holdings Limited.

Tidigare befattningar

Vice VD och finansdirektör samt Sverigechef på Nordea (2008–2012).

Vice VD och finansdirektör Electrolux Group (2001–2008).

Finansdirektör (2000–2001) och chef för affärsutveckling (1998–1999) Sapa Group.

Olika befattningar inom Electrolux Group (1989–1998), däribland chef för förvärvsavdelningen (1996–1998), direktör för förvärvsavdelningen (1995–1996) samt VD för Svensk Inkassoservice, ett finansbolag inom Electrolux (1992–1994).

Relaterad information

Rolf Ohlsson

Arbetstagarrepresentant, ledamot

Jeanette Regin

Arbetstagarrepresentant, ledamot

Robert Lönnqvist

Arbetstagarrepresentant, ledamot