Styrelsen

Nina Linander, ledamot

Nina Linander

Ledamot i revisionsutskottet.

Född

1959.

Vald

2024.

Utbildning

Civilekonom och MBA.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Swedavia, Suominen och Asker Healthcare Group.

Tidigare befattningar

Grundare och partner, Stanton Chase International AB.

Chef för Koncernstab finans, AB Electrolux (publ).

Ledarpositioner inom Vattenfall AB och arbete inom Corporate Finance på investmentbanker i London.

Relaterad information

Per Lindberg

Ledamot

Carola Puusteli

Ledamot

Fredrik Rystedt

Ledamot