Styrelsen

Mats Granryd, styrelseordförande

Mats Granryd

Ledamot i ersättningsutskottet.

Född

1962.

Vald

Ledamot 2020, styrelseordförande 2022.

Utbildning

Civilingenjör, KTH.

Andra uppdrag

Styrelseordförande i COOR. Styrelseledamot i SVT. Director General GSMA. Medlem i FN:s Bredbandskommission.

Tidigare befattningar

Styrelseledamot Swedbank (2017–2020).

Styrelseledamot Envac (2013–2017).

Koncernchef Tele2 (2010–2015).

Olika befattningar inom Ericssonkoncernen (1995–2010).

Relaterad information

Ann Carlsson

Ledamot

Håkan Erixon

Ledamot