Styrelsen

Mats Granryd, styrelseordförande

Mats Granryd

Ledamot i ersättningsutskottet.

Född

1962.

Vald

2020.

Utbildning

Civilingenjör i maskinteknik.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Sveriges Television, SVT (2021– ).

Ordförande COOR (2017– ).

Director General GSMA (2016– ).

Medlem i FN:s Bredbandskommission (2017– ).

Tidigare befattningar

Styrelseledamot Swedbank (2017–2020).

Styrelseledamot ENVAC (2013–2017).

Koncernchef Tele2 (2010–2015).

Befattningar inom Ericssonkoncernen (1995–2010).

Relaterad information