Styrelsen

Mats Granryd, ledamot

Mats Granryd

Ledamot i revisionsutskottet.

Född

1962.

Vald

2020.

Utbildning

Civilingenjör, KTH.

Andra uppdrag

Ordförande i Coor.

Director General GSMA.

Medlem i FN:s Bredbandskommission.

Tidigare befattningar

Styrelseledamot Swedbank (2017–2020).

Styrelseledamot Envac (2013–2017).

Vd Tele2 (2010–2015).

Olika befattningar inom Ericssonkoncernen (1995–2010).

Relaterad information

Tomas Kåberger

Ledamot

Jenny Lahrin

Ledamot

Fredrik Rystedt

Ledamot