Styrelsen

Pär Ekeroth, ledamot

Pär Ekeroth

Ledamot i revisionsutskottet.

Född

1974.

Vald

2023.

Utbildning

Civilekonom.

Nuvarande befattning

Ämnesråd på finansdepartementet.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i SJ AB.

Tidigare befattning

Konsult, PwC Corporate Finance.

Relaterad information