Styrelsen

Carola Puusteli, ledamot

Carola Puusteli

Ordförande i ersättningsutskottet.

Född

1965.

Vald

2023.

Utbildning

Internationell ekonomlinje.

Nuvarande befattning

Vice President Strategy & Technology (Power & Grid segment) på Schneider Electric.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Interpartner (Danmark), Halton (Finland) och Polarium (Sverige).

Tidigare befattningar

Grundare och vd, Cots Sarl (2003–2006).

Olika befattningar inom Industrial Services & Automation på ABB (1994–2003).

Vd Infrasonik Sarl samt bildande och ledning av dotterbolag i Frankrike, Storbritannien, USA och Polen (1989–1994).

Relaterad information

Fredrik Rystedt

Ledamot

Robert Lönnqvist

Arbetstagarrepresentant

Rolf Ohlsson

Arbetstagarrepresentant