Styrelsen

Anders Bohlin, arbetstagarrepresentant, suppleant

Anders Bohlin

Arbetstagarledamot för Unionen.

Anställd på Vattenfall AB, Strategic Development sedan 1996, för närvarande inom Research and Development.

Namn

Anders Bohlin

Född

1965

Vald

2019

Utbildning

Energiingenjör.

Andra uppdrag

Ledamot i European Works Council.

Vice ordförande i Unionen Vattenfall.

Relaterad information

Lennart Bengtsson

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Christer Gustafsson

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Lars G Nordström

Styrelseordförande