Styrelsen

Anders Bohlin, arbetstagarrepresentant (suppleant)

Anders Bohlin

Född

1965.

Vald

2019.

Utbildning

Energiingenjör.

Nuvarande befattning

Forskningsingenjör inom Strategic Development, Vattenfall.

Andra uppdrag

Ledamot i European Works Council. Vice ordförande i Unionen, Vattenfall.

Relaterad information

Christer Gustafsson

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Joel Hersan

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Mats Granryd

Styrelseordförande