Styrelsen

Anders Bohlin, arbetstagarrepresentant (suppleant)

Anders Bohlin

Född

1965.

Vald

2019.

Utbildning

Energiingenjör.

Nuvarande befattning

Arbetstagarledamot för Unionen. Forskningsingenjör inom Strategic Development, Vattenfall AB.

Andra uppdrag

Ledamot i European Works Council.

Vice ordförande i Unionen Vattenfall.

Relaterad information

Christer Gustafsson

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Lars G Nordström

Styrelseordförande