Styrelsen

Robert Lönnqvist, arbetstagarrepresentant, ledamot

Robert Lönnqvist

Arbetstagarledamot för Seko, facket för service och kommunikation.

Anställd på Vattenfall sedan 2007, för närvarande som projektledare inom Vattenfall Services Nordic AB.

Namn

Robert Lönnqvist

Född

1979

Vald

2017

Utbildning

Treårigt gymnasium elinstallation. Vidareutbildning inom projektledning, arbetsrätt och arbetsmiljö.

Andra uppdrag

Ledamot för European Works Council.

Förbundsuppdrag inom Seko.

Relaterad information

Anders Bohlin

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Lennart Bengtsson

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Christer Gustafsson

Arbetstagarrepresentant, suppleant