Styrelsen

Robert Lönnqvist, arbetstagarrepresentant, ledamot

Robert Lönnqvist

Arbetstagarledamot för Seko, facket för service och kommunikation.

Anställd på Vattenfall sedan 2007, för närvarande som projektledare inom Vattenfall Services Nordic AB.

Född

1979.

Vald

2017.

Utbildning

Treårigt gymnasium elinstallation. Vidareutbildning inom projektledning, arbetsrätt och arbetsmiljö.

Andra uppdrag

Ledamot för European Works Council.

Förbundsuppdrag inom Seko.

Relaterad information

Anders Bohlin

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Lennart Bengtsson

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Christer Gustafsson

Arbetstagarrepresentant, suppleant