Styrelsen

Robert Lönnqvist, arbetstagarrepresentant

Robert Lönnqvist

Född

1979.

Vald

2017.

Utbildning

Treårigt gymnasium elinstallation. Vidareutbildning inom projektledning, arbetsrätt och arbetsmiljö.

Nuvarande befattning

Arbetstagarledamot för Seko, facket för service och kommunikation. Anställd på Vattenfall sedan 2007, för närvarande som projektledare inom Vattenfall Services Nordic AB.

Andra uppdrag

Ledamot för European Works Council. Förbundsuppdrag inom Seko.

Relaterad information

Rolf Ohlsson

Arbetstagarrepresentant

Jeanette Regin

Arbetstagarrepresentant