Styrelsen

Håkan Erixon, ledamot

Håkan Erixon

Ledamot i revisionsutskottet.

Född

1961.

Vald

2011.

Utbildning

Civilekonom.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Tijtall AB och Onto Holdings Limited.

Tidigare befattningar

Styrelseordförande i TransferGalaxy AB (2011–2020), Orio AB (publ) (2012–2017), Capacent Holding AB (2015–2019), Hemnet Group AB (2017–2022).

Styrelseledamot i Opus Group AB (2018–2020).

Ledamot av Nasdaq OMX Stockholm AB:s bolagskommitté (2010–2016).

Ämnessakkunnig ­Corporate Finance på regeringskansliet, vilket innefattade arbete för Riksgäldskontoret (2007–2010).

Styrelseledamot i Carnegie Investment Bank AB (2008–2009).

Styrelseledamot i Vasakronan AB (2007–2008).

Befattningar på UBS Investment Bank Ltd, London (1997–2007), däribland vice ordförande inom divisionen Investment Banking.

Befattningar på Merrill Lynch International Ltd, London (1992–1997).

Relaterad information

Per Lindberg

Ledamot

Carola Puusteli

Ledamot

Fredrik Rystedt

Ledamot