Styrelsen

Håkan Erixon, ledamot

Håkan Erixon

Ledamot i revisionsutskottet.

Född

1961.

Vald

2011.

Utbildning

Civilekonom.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Tijtall AB och Onto Holdings Limited.

Tidigare befattningar

Styrelseordförande i TransferGalaxy AB (2011–2020), Orio AB (publ) (2012–2017), Capacent Holding AB (2015–2019), Hemnet Group AB (2017–2022).

Styrelseledamot i Opus Group AB (2018–2020).

Ledamot av Nasdaq OMX Stockholm AB:s bolagskommitté (2010–2016).

Ämnessakkunnig ­Corporate Finance på regeringskansliet, vilket innefattade arbete för Riksgäldskontoret (2007–2010).

Styrelseledamot i Carnegie Investment Bank AB (2008–2009).

Styrelseledamot i Vasakronan AB (2007–2008).

Befattningar på UBS Investment Bank Ltd, London (1997–2007), däribland vice ordförande inom divisionen Investment Banking.

Befattningar på Merrill Lynch International Ltd, London (1992–1997).

Relaterad information